Cik vesels ir Latvijas jaunietis? Situācija un risinājumi

 

Latvijas Sabiedrības veselības fonds (LSVF) īstenoja projektu „Veselīga augstākā un profesionālā izglītība”. Projektu atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Projekta vispārējais mērķis - Augstākās izglītības studentu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu veselības aizsardzības, aprūpes un informētības uzlabošana.

Projekta ieviešanas periods no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.maijam, kura laikā tika veikta LR normatīvo aktu un politikas dokumentu analīze un organizēta aptauja, kurā piedalījās vairāk kā 1000 skolēnu un studentu, sniedzot informāciju par savu pieredzi, saskaroties ar veselības aprūpes un aizsardzības modeli valstī.

Kopumā vērtējot savu veselības stāvokli, jauniešu atbildēs dominē pozitīvisms. Savu veselības stāvokli kā labu vai diezgan labu vērtē trīs ceturtdaļas (75%) no aptaujātajiem augstskolu un arodskolu studentiem. Aptaujas dati apliecina, ka veselīgs dzīves veids, nodarbības ar sportu korelē ar indivīda pašsajūtu un veselības stāvokli.

Projekta rezultātu publiskošanai notika preses konference – 25.maijā plkst.16:00 LSVF telpās.

 

Pētījuma vadītājs: Viesturs Šiliņš, LSVF Valdes priekšsēdētājs

Pētījuma autori: Ilze Trapenciere, Ilze Koroļeva, Māris Baltiņš

Projekta vadītāja: Aira Tereško

 

Plašāka informācija ir pieejama LSVF mājas lapā www.lsvf.lv sadaļā -> Aktīvie projekti.