Projekts „Veselīga augstākā un profesionālā izglītība”

Projekts „Veselīga augstākā un profesionālā izglītība”

 

Latvijas Sabiedrības veselības fonds (LSVF) īstenoja projektu „Veselīga augstākā un profesionālā izglītība”. Projektu atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Projekta ieviešanas periods no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.maijam.

Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas galvenās aktivitātes:

-       LR normatīvo aktu un politikas dokumentu analīze ar mērķi raksturot politisko un tiesisko augstākās izglītības iestāžu studentu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu veselības aizsardzības un aprūpes modeli Latvijā;

-       Vairāk kā 1000 skolēnu un studentu, piedalījās LSVF organizētajā aptaujā un sniedza informāciju par savu pieredzi, saskaroties ar veselības aprūpes un aizsardzības modeli valstī. Aptaujas mērķis bija izvērtēt veselības modeļa reālo darbību valstī;

-       Organizētas ekspertu intervijas un fokusgrupu diskusijas, kā rezultātā izstrādāts priekšlikumu projekts veselības modeļa uzlabošanai;

-       Preses konference – 25.maijā plkst.16:00 LSVF telpās, projekta rezultātu publiskošanai;

-       Izstrādāts informatīvs materiāls studentiem un profesionālās izglītības iestāžu skolēniem par viņu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi un veselības aizsardzības pasākumiem valstī.

Pētījuma vadītājs: Viesturs Šiliņš, LSVF Valdes priekšsēdētājs

Pētījuma autori: Ilze Trapenciere, Ilze Koroļeva, Māris Baltiņš

Projekta vadītāja: Aira Tereško

 

Projekta īstenošanas rezultātā izstrādātie materiāli un sagatavotā informācija:

1)     Likumdošanas analīze un ieteikumi veselības modeļa uzlabošanai

2)     Skolēnu un studentu aptaujas rezultātu pārskats

3)     Preses konferences prezentācija

4)     Informatīvs materiāls studentiem un skolēniem

5)     Projekta izpildes ziņojums

6)     Projekta starpziņojums Nr.5

7)     Projekta starpziņojums Nr.4

8)     Projekta starpziņojums Nr.3

9)     Projekta starpziņojums Nr.2

10)  Projekta starpziņojums Nr.1