Kas ir Latvijas Sabiedrības Veselības Fonds?

Latvijas Sabiedrības veselības fonds ir nodibināts, lai pievērstu sabiedrības uzmanību veselības un sociālo problēmu aktuāliem jautājumiem, lai Latvijā iedibinātu ES dalībvalstīs pieņemtos pamatprincipus veselības veicināšanas un profilakses risināšanā. Mūsu valstī joprojām ir aktuālas problēmas, kuras saistītas ar izpratni par veselības veicināšanu un profilaksi visās iedzīvotāju vecuma grupās, par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un apmaksu, pacientu tiesībām, pārlieku novēlotu slimību diagnostiku un ārstēšanu. Satraucoši liels ir traumatisms, īpaši bērnu un jauniešu vidū, nepietiekams pusaudžu fiziskās attīstības līmenis. Tā rezultātā cilvēku mūža garums ir īsāks kā vidēji ES dalībvalstīs.

Diemžēl, priekšlaicīgas nāves un nepietiekami ārstētu hronisko slimību dēļ ekonomika ik gadus cieš zaudējumus, kas mērāmi daudzos desmitos miljonu latu. Ņemot vērā strādājošo skaita samazināšanos, zemo dzimstību un pārlieki lielo hroniski slimo cilvēku skaitu, iezīmējās arī izteikts finanšu deficīts sociālajā sfērā. Milzīgais cilvēkresursu trūkums medicīnā, veselības aprūpes pakalpojumu sašaurināšanās tuvu dzīves vietai ir iemesls zemajam cilvēkdrošības faktoram. Ir nenoliedzami skaidrs - ja vēlamies, lai Ļatvijas iedzīvotāji savā zemē dzīvotu labklājībā un pārticībā, tad viņu veselības nostiprināšana un slimību novēršana ir viens no svarīgākajiem ilgtermiņa risinājumiem šī mērķa sasniegšanā. Latvijas Sabiedrības veselības Fonda uzdevums ir iesaistīties iedzīvotāju informēšanā par plānotām izmaiņām veselības aprūpē, sniegt skaidrojumus, veikt iedzīvotāju aptaujas un pētījumus, kā arī informēt politiķus par pieņemto lēmumu īstenošanos ikdienas dzīvē.

Galvenie fonda darbības mērķi ir sekmēt un stiprināt sabiedrības fiziskās, garīgās un sociālās labklājības pamatu. Akcentēt ētikas un morāles normu ievērošanu veselības un sociālās aprūpes sfērā. Atbalstīt un līdzdarboties ārstu, medicīnas māsu, psihologu un sociālo darbinieku tālākizglītībā, kā arī veicināt viņu dalību starptautiskajos pētījumos un izglītības projektos. Latvijas Sabiedrības veselības fonds vēlas attīstīt programmas par daudzpusīgu integrāciju sabiedrībā indivīdiem ar īpašām vajadzībām, indivīdiem ar ierobežotu attīstības potenciālu un indivīdiem no atšķirīgām kultūrgrupām. Veicināt izpratni par atkarību veidošanos, akcentēt profilakses izglītību un tīras vides nozīmību. Fonds savos projektos un iniciatīvās ir gatavs sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldības iestādēm, draudzēm, izglītības iestādēm, nodrošinās un piedalīsies ārstu un medicīnas māsu tālākizglītošanā, īpašu vērtību pievēršot saskarsmes, iejūtības, iecietības, cilvēku psiholoģijas analīzei un to veiksmīgai izmantošanai ārstēšanas procesā.

Fonda dibinātāji:

Solveiga Miezīte - psiholoģijas doktore, Latvijas Universitātes un Toronto Universitātes emeritētā profesore

Viesturs Šiliņš - ārsts, docents, medicīnas zinātņu doktors, Saeimas deputāts, Veselības apakškomisijas priekšsēdētājs

Olga Gusakova - reģistrētā māsa, Veselības zinātņu maģistre māszinībās, Rīgas Austrumu slimnīcas klīnikas Linezers galvenā māsa

Juris Cālītis - mācītājs, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāns, asociētais profesors

Māris Baltiņš - Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes sabiedrības veselības profesors