Kas ir Turbuhalers?

Turbuhalers ir pulverveida medikamentus saturošs inhalators, ko lieto bronhiālās astmas ārstēšanai.
Ieelpojot inhalatorā esošo zāļi pulveri tiek panākta ārstnieciska iedarbība.

Medikamenti, kas pieejami Turbuhaler inhalatorā.
Turbuhaler inhalatorā pieejami atšķirīgi medikamenti:
1)    inhalējamais glikokortikoīds – budezonīds (Pulmicort Turbuhaler),
2)    bronhus paplašinošs līdzeklis – formoterols (Oxis Turbuhaler),
3)    zāļu kombinācija budezonīds un formoterols (Symbicort Turbuhaler).
Budezonīds ir viens no inhalējamiem glikokortikoīdiem, kam piemīt pretiekaisuma efekts.
Formoterols pieder pie adrenoreceptorus stimulējošiem līdzekļiem, kas selektīvi iedarbojas uz bronhu gludo muskulatūru. Tam piemīt ilgstošs bronhus paplašonošs efekts, kas sasniedz 12 stundas. Ar formoterola inhalāciju iespējams panākt arī ātru bronhus paplašinošu efektu dažu minūšu laikā.
Pēdējos gadus astmas ārstēšanā populāri kļuvuši kombinētie inhalatori, kas satur pretiekaisuma un ilgstošas darbības bronhu paplašinošu līdzekli, kas uzlabo astmas simptomu kontroli.

Turbuhalera lietošanas īpatnības.
Elpceļu slimību ārstēšanai ar inhalatoriem ir nozīmīga ne tikai pareizu medikamentu lietošana, bet arī pareiza inhalāciju tehnika. Nepareizi ieelpojot zāles no inhalatora ārstēšana var būt neefektīva.

1. Inhalatora sagatavošana inhalācijai.
Jaunas, tikko aptiekā nopirktam inhalatoram, lai to atvērtu jānoplēš pie pamatnes esošā plēvīte. Noņemot vāciņu redzamas galvenās inhalatora sastāvdaļas: iemute, korpuss, devu skaitītājs un pamatnes rokturis.
Lai sagatavotu inhalatorā esošo pulveri ieelpošanai nepieciešams pagriezt pamatnes rokturi. Vēl nelietotam inhalatoram pamatnes rokturi pagriež pa kreisi līdz galam par 180 līdz dzirdams klikšķis.
Iepriekš lietotam inhalatoram darbība atkarīga no tā vai inhalators ir atstāts aizvērtā vai atvērtā stāvoklī, t.i. attiecīgi galējā labajā vai kreisajā pozīcijā.
Ja inhalatora rokturis atstāts kreisā pozīcijā jeb atvērtā stāvoklī nepieciešamas divas darbības:
a) pagriezt rokturi par labi līdz galējam stāvoklim,
b) pagriezt rokturi atpakaļ pa kreisi līdz dzirdams klikšķis.
Rokturim esot labā pozīcijā jeb aizvērtam tas jāpagriež pa kreisi līdz dzirdams klikšķis.
Neprasme darboties ar Turbuhalera rokturi bieži ir cēlonis kļūdām un neefektīvai ārstēšanai.

2. Pareiza inhalācijas tehnika, kad inhalatora rokturis pagriezts kreisā galēja pozīcijā (pēc klikšķa):
a) turēt inhalatoru ar uz augšu vērstu iemuti,
b) izelpot gaisu un plaušām un aizturēt izelpas stāvoklī,
c) izvieto inhalatora iemuti mutē un apņem to ar lūpām,
d) veic spēcīgu un maksimāli dziļu ieelpu,
e) izņem inhalatoru no mutes,
f) aptuveni piecas līdz desmit sekundes aiztur elpošanu ieelpā,
g) lēni izelpo caur degunu.
Ja nepieciešama atkārtota inhalācija, atkārtoti sagatavo inhalatoru un veic visas darbības kā minēts iepriekš.
Salīdzinot ar dozētiem aerosoliem Turbuhaler inhalatoram zāļu inhalācijas laikā nekas nav jānospiež. Zāles saturošo pulveri pacients ieelpo ar savas ieelpas spēku, inhalatora korpusā izraisot virpuļa veida gaisa kustību, kas sev aizrauj līdzi pulvera daļiņas.
Atšķirībā no daudziem citiem inhalatoriem no Turbuhalera ieelpotajām zālēm praktiski nav garšas, tādēļ reizēm pacienti domā, ka inhalators nedarbojas. Ja pareizi veikta inhalatora sagatavošana ieelpai un ieelpas tehnika ir pareiza, medikaments nokļūst dziļi pacienta elpceļos.
Ja pacients vēlas pārliecināties, ka zāles tiek ieelpotas, var inhalāciju veikt ieliekot starp muti un iemuti tumšu drānu. Pēc inhalācijas apgriežot drānu uz tumšā fona būs redzamas balta pulvera pēdas.