Veselīga augstākā un profesionālā izglītība

Latvijas Sabiedrības Veselības fonds ir iesniedzis projekta pieteikumu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta NVO fonda grantu programmas "NVO projektu programma" projektu iesniegumu 1. konkursā. Sadarbības partneri šajā projektā ir Rīgas domes Labklājības departaments un LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Projekts paredz izpētīt jaunu cilvēku, to kuri mācību procesa dēļ maina dzīves vietu, veselības aprūpes un profilakses pakalpojumu pieejamību.