Par dzemdes kakla vēzi

Ingrīdas Circenes runa  „Papardes zieds” rīkotajā konferencē 2007.gada janvārī.

Tēma par dzemdes kakla vēža problēmas risināšanu Latvijā ir  pārāk aktuāla un svarīga, tāpēc uzskatu būtiski paust arī savu viedokli. Mēģināšu būt ļoti konkrēta savos priekšlikumos.

Vispirms neliela informācija.  
2006.gadā Rīgā un Vidzemē tika veikts pētījums par “Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgā un Vidzemē”. Pētījums rāda, ka 48% respondentu atbildēs norāda, ka ir grūti saņemt nosūtījumu pie speciālista. No tiem, kuri nonākuši pie speciālistiem ar nosūtījuma bijuši 80%, taču 62% par visu maksājuši paši!!!. Uz profilaktiskajām apskatēm ģimenes ārsti nav nosūtījuši 54% no iedzīvotājiem (Rīgā 60%).
Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un informācijas apmaiņu apmierina tikai 34% iedzīvotāju.
Pēdējos gados pēc VOAVA datiem valsts paredzētā “speciālistu nauda” netiek izlietota. 2005.gadā neizlietoti palika 3.8 miljoni latu.
Latvijā zemās darba samaksas dēļ lielākā daļa ginekologu strādā privātpraksēs. Līdz ar to rodas problēmas gan ar informāciju, gan profilaktiskajām apskatēm, kas sievietēm pēc MK noteikumiem reizi gadā pienākas bez maksas.

Ņemot vērā šos konkrētos faktus, piedāvāju:

1. 4 reizes gadā ģimenes ārstiem un māsām rīkot telefona +pasta uzaicinājumu akcijas.
Tas būtu organizētais skrīnings.  Ģimenes ārsts saskaņo laikus un pacientu plūsmu ar ginekologiem, un katru sievieti uzaicina individuāli.
Telefona rēķinu un iespējamos pasta izdevumus sedz VOAVA no informatīvo kampaņu līdzekļiem.
Pie ģimenes ārsta vidēji ir pierakstīti 1 800 pacientu, puse no tiem ir sievietes, fertilā vecumā varētu ap 600-700. Pēc personiskās pieredzes zinu, ka dienas laikā var apskatīt 100 pacientus. Katra no 4 akcijām varētu būt 2-3 dienas.
Vienlaikus reklāmas rullītis TV un masu medijos.
Tas viss “strādā”, ko apliecina citu ES valstu pieredze.

2. Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, Latvijā steidzami ir jādod sievietēm brīvs apmeklējums pie ginekologa bez nosūtījuma. (54% nav nosūtīti uz profilaktiskajām apskatēm, 48% ir grūtības dabūt nosūtījumu, speciālistu nauda netiek iztērēta, sievietes maksā pašas).

3. Sakarā ar to, ka Latvijas Satversme nosaka visiem Latvijas iedzīvotājiem vienādas tiesības un vienotu likumdošanu, tad katrai sievietei ir tiesības saņemt MK noteikumos  paredzēto profilaktisko apskati.
Tādēļ VOAVAi ir jārada mehānisms, lai sievietei būtu iespēja saņemt šo pakalpojumu pie jebkura, arī privāti strādājoša ginekologa. Tas nozīmē, ka ginekologu rēķinus par profilaktiskajām apskatēm apmaksā VOAVA .

4. Patreizējā darba apmaksas sistēma ir radījusi dīvainu situāciju:
ja sieviete par kaut ko sūdzas, tad veicot visas tās pašas manipulācijas, ārsts saņem citu samaksu nekā tad, ja sievietei nav īpašas sūdzības, bet ir vēl slimāka.
Tādēļ – vizītei pie ginekologa ir jābūt vienotam izcenojumam neatkarīgi no profilakses vai saslimšanas. 

5.  Jānodrošina informācijas sistēmas attīstība Latvijā, lai jebkurā Latvijas vietā būtu brīvi pieejams interneta pieslēgums, lai ārsts var redzēt informāciju par savām pacientēm – kura ir bijusi un apskati, kura ne. Datu aizsardzība darbojas vienādi – vai sieviete atnes lapiņu ar ārsta zīmogu, vai informācija tiek saglabāta datorā.
Turpmākos 10 gados būtu jāpanāk medicīna bez papīra un rentgena filmām.


Novēlu visiem labu veselību un būt pret to ļoti uzmanīgiem!