Starta signāls – pētījumam

Par vienu no būtiskākajiem veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un atbilstības raksturlielumiem uzskatāma tās - pieejamība. Vismodernākās iekārtas un viskvalificētākie speciālisti nespēs būtiski mainīt iedzīvotāju veselību, ja plašām personu grupām tā nebūs sasniedzama. Turklāt jāņem vērā, ka veselības aprūpes pieejamībai piemīt spilgti izteikts subjektīvs raksturs, proti, par to vislabāk var spriest pēc aptaujas rezultātiem. Ir būtiski noskaidrot, kāda rakstura ierobežojumus katrs izjutis.
 
Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, Latvijas Sabiedrības veselības fonds un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki – M. Baltiņš, V. Šiliņš, I. Trapenciere, I. Koroļova, S. Sniķere, M. Trapencieris veica pētījumu par veselības aprūpes pieejamību Rīgā un Vidzemē, kopumā iegūstot atbildes no 1380 respondentiem.

Pērnā gada nogalē notika  pētījuma Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība Rīgā un Vidzemē  prezentāciju.
 
Pētījums ieinteresēja veselības politikas veidotājus valstī, speciālistus un medicīnas studentus.
 
Latvijas Sabiedrības veselības fonda Valdes priekšsēdētājs Viesturs Šiliņš tika aicināts pētījuma sakarā sniegt vairākas intervijas plašsaziņas līdzekļiem, diskutēt veselības aprūpes speciālistu un studentu  auditorijās. 
 
Latvijas galvenais resurss ir zināšanas, kuras attīstot, kā arī prasmīgi un mērķtiecīgi izmantojot, Latvija var sasniegt būtisku ieguldījumu ne tikai ES stratēģiskā mērķa – kļūt par konkurētspējīgāko reģionu pasaulē, sasniegšanā, bet arī mūsu pašu valsts ilgtermiņa attīstībā un tās iedzīvotāju labklājības un sociālās drošības nodrošināšanā.

Piemērs tam ir pētījums par sabiedrības veselības un cilvēkresursiem medicīnā jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kuru veiks Latvijas Sabiedrības veselības fonds. Pētījumu atbalstīs Taivānas pārstāvniecība Latvijā.

Latvijas Sabiedrības veselības fonds, tā Valdes priekšsēdētāja docenta Viestura Šiliņa vadībā jau pērn prezentēja savu kopīgi ar Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu veikto pētījumu par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgā un Vidzemē, kas jau ieinteresējis daudzus speciālistus un veselības politikas veidotājus.

Tagad – kārta nākamajam, nu jau vērienīgākam darbam, kas Latvijas pētnieku vārdus nesīs arī  pasaulē.

Starta signāls darbam, kuru oficiāli  sniedza Taivānas pārstāvniecība Latvijā, piedaloties Latvijas Sabiedrības veselības fonda speciālistiem, Saeimas starpparlamentu sadarbības grupas ar Taivānu priekšsēdētājai I. Circenei un citiem speciālistiem, tika dots šī gada 2. martā.
 
 
Starta signāls - pētījumam  Starta signāls - pētījumam Starta signāls - pētījumam Starta signāls - pētījumam